top of page
a simple decorated room for a young adult in scandinavian style and male colours including

Global KnowleX Værtsfamilie

Interesserer du/ I jer for kulturmøder og har I lyst til at støtte en ung international studerende i at få en tryg studiestart i jeres by?

De fleste af vores elever bor på lokale kollegier, kostskoler eller lign. tilknyttet gymnasiet., men enkelte ønsker at starte op under mere hjemlige forhold. Vi søger derfor familier, som har har lyst til at tage imod den unge og være værtsfamilie for eleven i de første måneder (opholdslængde varierer), indtil den unge er kommet godt på plads i Danmark og evt. er klar til at flytte i egen bolig. 

Mød vores aktuelle elever her

Spansk pige skal studere på Ikast-Brande Gymnasium

Navn: Sara 
Nationalitet: Spansk/ dansk
Alder: Fylder 18 i september
Interesser: Dans, sang, skuespil, læse, skrive, fotografi, badminton, basketball mm.
Personlighed: moden, selvstændig og udadvendt

Gymnasium: Ikast-Brande Gymnasium
Studie: pre-IB m forventning om en komplet IB uddannelse

Periode: August til december 2024, herefter aftales det om Sara og familien ønsker at forlænge aftalen, eller Sara flytter i egen bolig.

Kontakt GKX

info@gkx.dk / +45 41 21 99 88

info_gkx_edited.jpg

Jeres Udbytte af Opholdet

 • Lære et ungt menneske fra et andet EU-land at kende 

 • Høre om traditioner fra den unges familie og kulturelle baggrund

 • Få indblik i, hvordan “Danmark” og “danskere” opleves med en international teenagers øjne 

 • Udvikle kommunikationsfærdigheder på engelsk og evt. et andet fremmedsprog

 • Få bevidsthed om sider hos jer selv, som I måske ikke er bevidste om 

 • Internationalt netværk og mulighed for at besøge familien i hjemlandet på et senere tidspunkt 

Næste Step

info_gkx.dk (4).png

Forventninger til GKX Værtsfamilier

 • Tilbyder et møbleret værelse (seng, klædeskab, skriveborg og stol) med adgang til toilet og bad. (deles med resten af husstanden)

 • Tre daglige hovedmåltider (frokost, som selvsmurt madpakke)

 • Lån af sengelinned, sengetøj, håndklæder etc, 

 • Adgang til vaskemaskine, støvsuger, rengøringsmidler etc.

 • Være behjælpelig med introduktion til familiens hverdag, lokalområde, fritidsaktiviteter etc. 

 • Inddrage eleven i familiens dagligdag, weekendaktiviteter, traditioner etc. (niveauet kan variere afhængig af elevens interesser og behov)

 • Informere GKX ved mistanke om mistrivsel og bekymringer omkring elevens adfærd i øvrigt

 • Tillid og vilje til forståelse for, at den unge ikke tidligere har boet alene, og i starten ikke kender alle danske sociale kodekser

 • Rimelig afstand på cykel el. m. offentlig transport til det gymnasium, hvor eleven skal studere. 

 • Giver GKX et opsigelsesvarsel på fire uger, hvis der er behov for et værtsfamilieskift

Næste Step

info_gkx_edited_edited.jpg

Hvad karakteriserer vores elever

 • Vores elever er typisk studerende ml. 15 og 18 år, der studerer på den internationale ungdomsuddannelse IB uddannelse, der udbydes på en række danske gymnasier.

 • De er aktive studerende, og bruger derfor meget tid på deres studier

 • De vælger at bo i værtsfamilie, da de ønsker et indgående kendskab til Danmark

 • -De har fritidsinteresser, venner og har et aktivt ungdomsliv og forventes kun i begrænset omfang at engagere sig i deres familie. 

 •  De er europæere og rejser hjem i de fleste ferier

 • De er dækket af den danske sygesikring Via CPR.

 • Tegner en ansvarsforsikring.

Næste Step

GKX Tilbyder

 • Grundig samtale og forventningsafstemning inden placeringsaftale indgås

 • Opfølgningssamtaler efter behov 

 • Flytning af eleven, hvis placeringen ikke fungerer som forventet

 • Mulighed for deltagelse i erfa-netværk for familier, der udlejer værelser til internationale elever 

 • I modtager et månedligt beløb til kompensation for dækning af ekstra omkostninger til kost og forbrugsudgifter

 • Vi varetager alt korrespondance frem til placering er på plads. 

 • Da vores elever er under 18 år godkender og screener vi alle familier i vores netværk, inden placeringen godkendes. Dvs, at I skal: 

 • Udfylde og indsend en kort ansøgningsformular

 • Modtage besøg af GKX, hvor vi taler omkring oplevelsen af at have en ung, international studerende boende, vi ser værelset I påtænker at udlåne og får afstemt gensidige forventninger til opholdet

 • Fremsende straffeattest på alle personer over 15 år i husstanden

 • Fremsende kontaktinfo på to reference, som vi må kontakte i forbindelse med godkendelse. 

Næste Step

Vi er interesseret i at finde værtsfamilier i 
Esbjerg,
Ikast, Grenaa, Viborg, Struer, Sønderborg, Aalborg og Aarhus
til studiestart august 2025  

bottom of page